Get the domain of your dreams

Starting from as little as Rs. 1100 per year!

DomainPriceYearsRenewal DomainTransfer Domain
.pk PKR. 2000 2 PKR. 2000 -
.com.pk PKR. 2000 2 PKR. 2000 -
.net.pk PKR. 2000 2 PKR. 2000 -
.org.pk PKR. 2000 2 PKR. 2000 -
.biz.pk PKR. 2000 2 PKR. 2000 -
.edu.pk PKR. 2000 2 PKR. 2000 -
.fam.pk PKR. 2000 2 PKR. 2000 -
.web.pk PKR. 2000 2 PKR. 2000 -

Copyright © 2009 - 2018 Leosofts.com - All rights reserved. Designed & Developed by: Leosoft

Click Me